Výročí

Dnes

Olivier Beretta se narodil 23.11.1969
Jim Rathmann zemřel 23.11.2011

25.11.2019

Walt Ader zemřel 25.11.1982
Slim Borgudd se narodil 25.11.1946
Jimmy Jackson zemřel 25.11.1984

26.11.2019

Ernesto Prinoth zemřel 26.11.1981
Desire Wilson se narodil 26.11.1953

27.11.2019

Kenny Acheson se narodil 27.11.1957
Giancarlo Baghetti zemřel 27.11.1995

28.11.2019

Frank Armi zemřel 28.11.1992
Paco Godia zemřel 28.11.1990
Joe Kelly zemřel 28.11.1993
Lee Wallard zemřel 28.11.1963