Registrace nového člena

Podmínky registrace

  1. Vkládejte pouze zprávy nebo fotografie, které neporušují autorská práva - tedy vlastní zprávy /fotografie/ nebo zprávy /fotografie/, které jsou Vaše a nebo ke kterým jste schopni doložit povolení ke zveřejnění.
  2. Pokud je třeba vložit zprávu, která je uveřejněna na jiném serveru, nebo v jakémkoli jiném médiu, uvádějte vždy zdroj zprávy v plném znění.
  3. Prosím nekopírujte text pomocí schránky, ale zprávu /nebo stručný výtah zprávy/ napište vlastními slovy a zásadně uvádějte zdroj včetně plné webové adresy /tedy nejen název serveru, ale celou adresu až na zprávu/, odkud je zpráva a jméno případného autora, např. s textem čerpáno z, nebo zdroj zprávy na adrese.
  4. Fotografie, kterých nejste autorem, nebo ke kterým nemáte písemné svolení autora, je na SvetFormule.CZ zakázáno zveřejňovat.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo /nikoli povinnost/ SMAZAT zprávy /fotografie/, které nesplní uvedené podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění.
  6. Není v možnostech týmu SvetFormule.CZ kontrolovat zdroj a původ zprávy /fotografie/. Veškerou zodpovědnost za vložená data a jejich případné označení odkazem na původ má vkládající, přispívající.

Uživatel se zavazuje:

  1. Nebudu činit nic, co by mohlo poškodit jméno serveru SvetFormule.CZ, či jakkoliv jinak ublížit členům SvetFormule.CZ, zvláště nebudu kopírovat zprávy z jiných zdrojů bez udání pramene.
  2. Budu se na serveru chovat slušně, nebudu používat vulgární výrazy, zásadně nebudu dávat odkazy na erotické stránky, ani na stránky politických stran a hnutí. Nebudu se na serveru SvetFormule.CZ nijak politicky angažovat.
  3. Kliknutím na tlačítko "Pokračovat »" a zaškrtnutím políčka "Souhlasím s registračními podmínkami" souhlasím s těmito podmínkami a beru na vědomí, že při opakovaném porušení ustanovení mi bude odebrána registrace.